Нашата консултация

Минималната работна заплата става 420 лв. oт 1 януари 2016 гoдина

29.12.2015

От 1 януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата ще бъде 420 лв.

Минималната часова работна заплата става 2,50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.