Нашата консултация

Изплатени пенсии за инвалидност за 2014 г.

09.04.2015

По данни на НОИ само 7,8 % от населението получава инвалидни пенсии, а за цялата 2014 г. изплатената сума за инвалидни пенсии е била 1.3 млд. лв., при общ разход за пенсии от 8.1 млд. лв. или само 16 %. Цифрите опровергават ширещото се спекулативно мнение, че “инвалидите източват пенсионните фондове”. Най-голямата група хора с увреждания, които получават инвалидни пенсии са с процент загубена работоспособност между 50 % и 70.99 % - 155 000 души, а със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) от 71 % до 90 % са 148 000 души. Останалите 145 000 пенсионери с инвалидна пенсия са със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) – над 90 %. Пенсия заради трудова злополука или професионално заболяване получават 10 000 хора с увреждания, а 47 000 души получават социална пенсия за инвалидност. От чужбина през 2013 г. са получавали пенсии 18 162 български граждани. Най-много пенсии се получават от Германия, Гърция и Испания. След приемането на България в Европейския съюз броят на пенсиите, получавани от чужбина по международни спогодби се е увеличил 3 пъти.