Нашата консултация

Годишна данъчна декларация за 2014 г.

30.01.2015

Годишната данъчна декларация за 2014 г. е по-кратка, с по-малко приложения  и помощни справки за подпомагане на предприятията.

Основните промени в ГДД за 2014 г. спрямо ГДД за 2013 г. са, че отпадат някои справки и приложения от декларацията; публикуване на помощни справки за улеснение на предприятията; промяна в декларирането на сделките със свързани лица; промяна в декларирането на направени дарения; техническа промяна в декларирането на печалби/загуби от източник в чужбина и данъчно облекчение, представляващо минимална помощ.

ü  От декларацията отпадат следните справки:

§  Справка 1 – Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване

§  Справка 2 – Амортизируеми активи

§  Справка 3 – Регулиране на слабата капитализация

§  Справка 4 – Пренасяне на данъчни загуби

 

Приложение за преобразуване на счетоводния финансов резултат

ü  Отпада приложението, с което се декларираха по-рядко срещаните преобразувания (увеличения/намаления) на счетоводния финансов резултат (Приложение 1 от ГДД за 2013 г.)

ü  Резултат – за част от увеличенията/намаленията на счетоводния финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат няма да се декларира основанието за преобразуване

 

Помощни справки

ü  Предприятията ще могат да ползват помощни справки за определяне на някои суми, с които се преобразува счетоводния финансов резултат

ü  Помощните справки не са част от декларацията и не се подават заедно с декларацията. Те са задължителни за ползване, а само ако предприятието прецени и са публикувани  в сайта на НАП - www.nap.bg

            Помощните справки са за: амортизируемите активи; пренасяне на данъчните загуби; регулиране на слабата капитализация и други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат

 

Сделки със свързани лица

ü  Промяна в декларирането на сделките със свързани лица

§  Деклариране за 2013 г.             (Справка 1 от Приложение 4 към ГДД за 2013 г.)

§  Деклариране за 2014 г.                     (Част VІ от ГДД за 2014 г.)

 

Дарения

ü  Промяна в декларирането на направени дарения:

§  Не се посочват данни за лицата, в чиято полза са направени даренията

§  Деклариране за 2013 г.             (Справка 1 от Приложение 1 към ГДД за 2013 г.)

§  Деклариране за 2014 г.                    (Част II от Приложение 1 към ГДД за 2014 г.)

 

Печалби/загуби от източник в чужбина

ü  Техническа промяна в декларирането на печалби/загуби от източник в чужбина:

§  Информацията за печалбите/загубите от източник в чужбина се премества от основната част на декларацията в приложение към декларацията

§  Деклариране за 2013 г.              (ГДД за 2013 г. – основна част)

§  Деклариране за 2014 г.              (Приложение 2 към ГДД за 2014 г.)

 

Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ

ü  Направени са промени при декларирането на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ (Приложение 1 за 2014 г.)

ü  Промените в декларирането са породени от промените в условията за ползване на данъчното облекчение през 2014 г.

ü  Деклариране за 2013 г.                         (Справка 2 от Приложение 2 към ГДД за 2013 г.)

ü  Деклариране за 2014 г.                         (Справка 2 от Приложение 1 към ГДД за 2014 г.)

ü  Основните промени са в декларирането на:

ü  Минималните помощи, получени съгласно различни Регламенти на ЕК

ü  Натрупването на минимални помощи

ü  Кумулирането на минимални помощи, получени от свързани лица