Нашата консултация

Официално стартира Данъчна кампания 2015 г.

15.01.2015

От 5 януари официално стартира данъчна кампания 2015 г. Декларации за обявяване на доходите, получени през миналата година, вече могат да се изтеглят, става ясно от проверка на сайта на НАП.

Промени тази кампания има в правилата за ползване на 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Тя вече се полага само на тези, които подадат декларацията си и платят целия размер на дължимия данък до 31 март само по електронен път.

Възможностите за деклариране онлайн са две - с електронен подпис, който струва около 60 лв., или напълно безплатно - с персонален идентификационен код - ПИК. Той се издава срещу молба в офиса на данъчната служба по местоживеене. Има и още едно условие да се ползва отстъпката - да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Отменена е възможността за хора с доход само до размера на минималната заплата да предявят връщане на удържания през годината данък. Тази година такова възстановяване ще получат само хората, които са били на минимална заплата през миналата 2014 г., и то ако отговарят на редица условия, които са подробно описани в инструкция на приходната агенция.

От 1 януари тази година с данък върху лихвите вече ще се облагат всички пари в банка - включително детските влогове и разплащателните сметки. Размерът на налога обаче остана 8%, а не се вдигна до 10%.

Въведени са и нови данъчни облекчения за семейства с до три деца. Единият родител ще има право да намали данъчната си основа с 200 лв. при едно дете, с 400 - при две, и 600 лв. - при три деца. Родител на дете с увреждане ще може да намали данъчната си основа с 2000 лв., но при определени условия.

От тази година хората с доходи извън трудови правоотношения - граждански или авторски договори, ще могат да избират дали данъкът по тях за последното тримесечие да бъде удържан при работодателя, или да бъде внесен по-късно с подаването на годишната данъчна декларация. Това стана с отмяна на въведеното през 2010 г. правило, според което данъкът за последното тримесечие не се внасяше от работодателя.