Нашата консултация

Подаваме данъчна декларация до 30.04.2014 г.

12.02.2013

 

Данъчните декларации трябва да подадат всички, които работят на граждански договор, хората със свободни професии, тези, които имат свой бизнес, или пък приходи от наеми. От подаването на данъчна декларация са освободени тези, които работят само на трудов договор и нямат други приходи.

Новият образец на данъчната декларация за доходите на физическите лица от 2012 г. вече е достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Формулярът отново се състои от основна част и приложения, като гражданинът следва да попълни само онези приложения, които се отнасят до съответния вид получен от него доход.

Срокът за подаване на декларацията и внасяне на дължимия данък за 2012 г. е до 30 април 2013 г., напомниха от НАП. Данъчната агенция публикува и новите образци на декларации за корпоративните данъци.

Формулярът може да се разпечата, да се попълни и да се занесе лично в офиса на НАП по постоянен адрес, може да се прати по пощата, или през интернет с електронен подпис.

Данъчните облекчения през тази година остават непроменени спрямо миналата. Размерът на отстъпката за дарения е от 5 до 65%. Намаление на данъка с 10% може да се използва при допълнително доброволно социално или здравно осигуряване, както и при застраховка „Живот”. Купуването на осигурителен стаж също е възможност за намаляване на данъка. Плащането на данъците до 11 февруари за всички носи 5% облекчение. Повече подробности може да намерите на интернет страницата на НАП www.nap.bg