Нашата консултация

При недостиг на осигурителен стаж за пенсия за осигурителен стаж и възраст до 5 години, заинтересованите лица, навършили пенсионна възраст по чл. 68, ал.1 (за 2014 г. възрастта за пенсиониране на жените е 60 г. и 8 м., а за мъжете 63 г. и 8 месеца) могат

15.07.2014

на основание чл. 9а, ал.2, като заплатят осигурителните вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.

Ал. 1 на чл. 9а от КСО дава основание за попълване на недостигащия осигурителен стаж при същите условия от лицата с висше и полувисше образование за времето на редовното следване, след внасяне на осигурителните вноски по условията на самоосигуряващите се лица. Минималният осигурителен доход за 2014 г. на самоосигуряващите лица е 420 лева, а осигурителната вноска за пенсия е 17,8% Следователно един месец (30 календарни дни) осигурителен стаж се придобива срещу 74, 67 лв.

Препоръчително е предварително да се направи справка в териториалното поделение на НОИ, където могат да се получат конкретни указания за всяко заинтересовано лице.