Нашата консултация

Във връзка с участието на председателя на НФРИ в работната група към МТСП по изготвяне на Плана за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост за хората с увреждания за периода 2014-2015 г. НФРИ внесе своите предложения

26.04.2014

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА

ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2011-2020 г. ЗА ПЕРИОДА 2014-2015 ГОДИНА