Нашата консултация

МС определи нов, по-висок размер на месечната минимална работна заплата, считано от 01.01.2014 г.

10.12.2013

Размерът на минималната работна заплата става 340 лв. при досегашен размер от 310 лв. Минималната  часова ставка става 2.03 лв. вместо сегашната 1.85 лв. Новият размер на минималната работна заплата ще осигури по-висок социален статус на нископлатените работници, ще намали броя на т.н “работещи бедни” и ще се повиши вътрешното потребление. Ще се ускорят процесите на осветляване на доходите и ще намали обемът на сивата икономика. (Виж ДВ. бр. 97/ 08.11.2013 г.)