Нашата консултация

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

12.11.2013

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

 

·         Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2012 за медицинските дейности);

·         малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;

·         пострадали при или по повод отбраната на страната;

·         ветерани от войните, военноинвалиди;

·         задържани под стража лица;

·         задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

·         социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

·         лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник;

·         медицински специалисти;

·         задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода;

·         пациенти със злокачествени новообразувания;

·         бременни и родилки до 45 дни след раждането;

·         здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

(Виж Постановление 193 на Министерския съвет от 28.08.2012 г. (и Постановление за изменение 230 от 26 септември 2012 г. на Министерския съвет).