Политики за заетост на хората с увреждания

Ръководства в областта на социалните иновации

25.06.2022

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към Европейската комисия публикува две допълващи се ръководства в областта на социалните иновации.

          Проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени предизвикателства. Европейският социален фонд+ (ЕСФ+) предоставя правилните инструменти за разработване на тези решения в областта на заетостта, образованието, уменията и социалното включване. Двете ръководства имат за цел да помогнат както на държавите-членки, така и на заинтересованите страни да подкрепят и развиват социални иновации в рамките на ЕСФ+ (независимо дали става дума за споделени, или директни процеси на управление).

          Практическото ръководство за организатори на проекти за социално експериментиране предоставя солидно разбиране за социалното експериментиране и дава практически и прагматични съвети за разработване на проекти. Оформено от поуките, извлечени от предишни проекти за социални експерименти, финансирани чрез програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и литература за практики в областта на социалните иновации, ръководството включва различни примери за използвани инструменти, модели и методи. Разработено чрез съвместно създаване и прилагане на ориентиран към потребителя подход, често използван в социалните иновации, ръководството също така демонстрира стойността на мисленето „peer-to-peer”: то адресира точно нуждите и разпитите на настоящи и бъдещи практикуващи. Ръководството е предназначено предимно за заинтересовани страни, ангажирани в проекти за социални експерименти в рамките на направлението EaSI на ESF+, но ще бъде полезно за много други практикуващи социални иновации.

          Наборът от инструменти за разширяване на социалните иновации разглежда социалните иновации от гледна точка на разширяване на тези иновации, които са доказали своята ефективност. Той очертава седемте стъпки за стратегическо използване на ЕСФ+. Той е предназначен по-специално за органите на държавите-членки, участващи в разработването и прилагането на програми по ЕСФ+, но може да бъде вдъхновение за други заинтересовани страни. Наборът от инструменти е вдъхновен от редица европейски и други изследователски проекти, практически опит, достиженията на правото на ЕС в областта на политиката на ЕС и диалог в рамките на Общността на практиките на ЕСФ относно социалните иновации, включващ голямо разнообразие от заинтересовани страни по ЕСФ.

          И двете ръководства ще преведат читателите през целия процес на социални иновации: от идентифициране на социални предизвикателства до разработване на иновативни решения, до демонстриране на техния потенциал и накрая да помогнат за разгръщането на най-убедителните модели в по-голям мащаб.

          Свързани връзки: