Политики за заетост на хората с увреждания

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

25.06.2022

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България.

          Планът предвижда създаването на мрежа от фокус-точки на регионална ниво за подкрепа на социалната и солидарна икономика, включително за предоставяне целенасочена подкрепа за дигитализация на процесите на социалните предприятия. В допълнение, са предвидени инвестиции за изграждане и развитие на дигитална платформа, която по своята същност представлява нов модел за намиране на адекватни решения за разширяване на пазарите и пласмент на продукцията на субектите на социалната и солидарна икономика.

          В Плана са включени и дейности, които ще насочат вниманието на потребителите към марката „Продукт на социално предприятие”. Целта е да бъде изграден бранд, който да промотира социалната и солидарна икономика.

          Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.