Политики за заетост на хората с увреждания

Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

25.06.2022

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов по време на дискусионен форум на тема „Дигитална трансформация и социални иновации. Национални и европейски измерения и перспективи в социалната и солидарна икономика и приноса на гражданското общество“. Дискусията бе част от програмата на Десетия юбилеен форум на субектите на социалната и солидарна икономика, който се провежда в Международен панаир-Пловдив от 20 до 23 юни.

          Очаква се критериите на операцията да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение на 22 юни. Мярката ще бъде сред първите отворени за кандидатстване операции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г. Подкрепа по операцията ще получат дейности, свързани със субсидирана заетост, обучения и квалификация на служителите в социалните предприятия.

          „Хората с увреждания и уязвимите граждани са потенциал, който трябва да развиваме и да се опитаме да ангажираме в дългосрочни работни места. Трябва да насочим усилия към адаптиране на работните места към нуждите на хората с увреждания“, коментира Цветан Спасов. Той уточни, че в новия програмен период 2021-2027 г. Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще има специален приоритет с бюджет от 20 млн. лв., с който ще бъде подкрепено развитието на социалните иновации. По приоритета ще бъдат финансирани дейности, свързани с разработването на модели, които да бъдат апробирани в сферата на социалната икономика или социалните взаимоотношения на пазара на труда.

          Ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР припомни, че МТСП е разработило проект по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 26 млн. лв.,  който е свързан със социалната и солидарна икономика. По него ще бъдат създадени фокус точки в 6-те региона на планиране. Фокус точките ще разполагат с изложбени площи с постоянни експозиции, в които местните социални предприятия ще имат възможност да излагат продукцията си. Този проект е насочен към дигитализацията на социалните предприятия и има за цел да подобри видимостта им. Със средства от проекта ще бъде създадена и онлайн платформа, с която ще бъде подобрена конкурентоспособността на социалните предприятия и ще бъдат увеличени продажбите на продуктите им.

          Друга възможност за развитието на социалната и солидарна икономика в България е програмата ALMA, която предвижда хора с увреждания от България да стажуват в чужди предприятия, след това да се върнат и да работят в предприятия в страната, трансферирайки знания.