Политики за заетост на хората с увреждания

Валидността на всички ТЕЛК решения, изтичащи преди 30 април, ще бъде удължена до 30 юли

23.02.2021

 Срокът ще бъде удължен до 30 юли 2021 г. Това информират от социалното министерство.

 По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще бъде намален рискът от заразяване с COVID-19.

Служебно се удължава срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки.

Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да ползват услугата при същите условия.

От МТСП напомнят, че при вече насрочена дата за освидетелстване/ преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, е необходимо явяване на място.

Така гражданите ще имат на разположение допълнително време, в рамките на което да набавят необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.