Политики за заетост на хората с увреждания

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

30.06.2020

            Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя. Измененията се налагат, тъй като към момента липсва ясен начин за определяне на този вид обезщетение.

            Според новата разпоредба при прекратяване на трудовия договор броят дни неползван платен годишен отпуск, за който се изплаща обезщетение, ще се определят пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

            Нормативната промяна подпомага реализирането на задълженията на работодателя и ще гарантира правата на работещите и служителите.