Политики за заетост на хората с увреждания

Правителството одобри промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г.

30.06.2020

Правителството прие промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г. Целта на измененията е да се насочат конкретни и спешни мерки в подкрепа на социалните предприятия и другите субекти на социалната и солидарна икономика в условията на кризата, предизвикана от разпространението на вируса COVID-19.

Измененията и допълненията в Плана ще помогнат за дигиталното трансформиране, по-голямата видимост и консолидиране на сектора чрез подобрен достъп до информация и възможности за пазарна реализация на създадените продукти и услуги. Поради тази причина в документа са заложени редица уебинари, провеждането па информационно-дискусионен дигитален форум и семинари, както и представяне на добрите практики.

Реализирането на дейностите, съобразно изменения План, ще насочи вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.