Политики за заетост на хората с увреждания

Европейския съюз издаде насоки за адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на пандемията от COVID-19

28.05.2020

            Европейската комисия публикува Насоки на ЕС за завръщане на работното място в условията на пандемията с COVID-19. Те са свързани с плановете на страните членки постепенно да възобновят икономическите дейности при контролиране разпространението на вируса. Насоките дават препоръки, практични отговори и съдържат информация за работодателите как да актуализират оценката на риска и да намалят излагането към COVID-19 на работното място, справяне с дългото отсъствие на служители при възобновяване на работа след периода на забрана, както и за справяне с високия процент отсъстващи и за управление на работещите от дома.

            Докладът съдържа и насоки за ангажиране на работещите да спазват мерките за безопасни и здравословни условия на труд и планиране на бъдещите обучения на персонала. Включена е информация за специфичните условия и ограничения, въведени от част от страните в сектори като строителство, търговия на дребно, производство на храни, транспорт, битови услуги, отдих и развлечения, образование, здравеопазване, фризьорство.

            С пълният текст на насоките може да се запознаете тук: https://www.mlsp.government.bg/uploads/7/trud/usloviya-na-trud/eu-guidance-covid-19-bg1.pdf