Политики за заетост на хората с увреждания

Предложение от НФРИ до Правителството за Антикризисни мерки за специализираните предприятия и кооперации, регистрирани в Регистъра на Агенцията за хората с увреждания

30.04.2020

  1. Възстановяване на 100% на внесените от специализираните предприятия и кооперации осигуровки за сметка на работодателя от Агенцията за хора с увреждания на специализираните предприятия за цялата 2020 г.
  2.  Изплащане на компенсации на специализирани предприятия за хора с увреждания в пълен размер на осигурителния доход на работници и служители от специализираните предприятия и кооперации, включени в списъчния брой на персонала на предприятието, за срок 6 месеца.

 

            За тези специализираните предприятия и кооперации, които имат потенциал да продължат дейността си:

 

  1. Еднократна финансова безвъзмездна целева помощ за дигитализиране на процесите в специализираните предприятия и кооперации, вкл. разработване на он-лайн платформи на специализираните предприятия, чрез които бързо да се подкрепи реализацията на продукцията. За целта обявяване на нов конкурс за кандидатстване със стопански проекти към Агенцията за хората с увреждания.
  2. Подкрепа на предприятията от социалната икономика с въведен знак Произведено от хора с увреждания в България чрез включване на номенклатурата на стоките и услугите за борба с последиците от COVID19 в списъци и изпращането им към държавните институции, включително общините с цел заявка за поръчки.
  3. Популяризиране на специализираните предприятия и кооперации чрез Пресцентъра на МТСП, който да достигне до максимален брой медии или ресурс от Плана за действие по социалната икономика 2020-2021, НФРИ съвместно с МТСП да осъществи кампания по популяризиране на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания – тяхната дейност, капацитетни възможности и представяне на Кауза подкрепете Произведено от хора с увреждания в България.
  4. Удължаване и облекчаване на месечните задължения за деклариране и внасяне на ДДС за специализираните предприятия. Отсрочване на плащането на всички публични задължения или за отмяна на последиците при забавяне в плащанията за специализирани предприятия. Разсрочване заплащането на данъци - ДДС, осигуровки, местни данъци и такси с поне 6 месеца след приключване на извънредното положение.
  5. Осигуряване на еднократна безвъзмездна финансова помощ за специализираните предприятия за оборотен капитал.   

 

            Мерки след излизането от кризата с вируса за възстановяване на нормалната работа на специализираните предприятия и предприемане на последващи антикризисни мерки:

 

  1. 50 % от данъчните задължения на специализираните предприятия, като ДДС, осигуровки, данък сгради, такса битови отпадъци и т.н., да се разсрочат с 1 година, за да има възможност за оборотни средства.

 

  1. Преговори на правителството с банките за безлихвени целеви кредити за специализираните предприятия за хора с увреждания, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания. Безлихвеното кредитиране да бъде вразмер на фонд шест месечния размер работна заплата, с гратисен срок от шест месеца и шест годишен срок на погасяване на кредита.

            Формулата за кредитирането е: 6 х 6 х 6 /условия по кредита = 6 ФРЗ с 6 месечен гратисен период с шест години срок на погасяване при 0% лихва. Мярката се базира на вече отчетени за 2019 г. точни параметри – ФРЗ.