Политики за заетост на хората с увреждания

Кратък преглед на Постановление № 55 на Министерския съвет за изплащане на компенсации на работодатели.

30.03.2020

            С Постановление № 55 на Министерския съвет са приети изискванията и процедурата за изплащане на компенсации на работодатели. Възникват редица въпроси във връзка с тълкуването на Постановлението, обжалването на откази на Агенция по заетостта и други.

 

            До 21 април 2020 г. се приемат заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., които следва да се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите от съответното предприятие, независимо от начина на подаването им, в съответствие с разпоредбата на чл.4, ал.1 от Постановлението.

 

            Документите се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

            Пълната информация за кандидатстване може да разгледате тук:  https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/