Политики за заетост на хората с увреждания

ЕК излезе с нови мерки за правата на гражданите

09.05.2013

Европейските граждани да получават до 6 месеца обезщетения за безработица от родната си страна, докато си търсят работа в друга държава - членка. Това е една от 12-те мерки за укрепване на правата на европейците, предложени от Европейската комисия (ЕК), записано в доклада за гражданството на ЕС.

Да бъде изработена единна карта за хората с увреждания, която ще гарантира, че тези граждани ще могат да ползват определени предимства в рамките на целия съюз, предлага ЕК. Такива преференции са достъп до транспорт, туризъм, култура и отдих. 

Във връзка с младежката безработица евроинституцията смята, че трябва да се гарантира, че стажовете не се използват като форма за "неплатена незаетост". За целта трябва да бъде създадена рамка за качеството на стажовете, която ще зададе правата и задълженията на двете страни.