Политики за заетост на хората с увреждания

Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания“

28.04.2017

На 29 март т.г. в залата на бул.Дондуков 11 в София се проведе Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания”. Участие взеха Стилиян Баласопулов  – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Елка Тодорова –  председател на УС на Националната федерация на работодателите на инвалиди, Веска Събева – председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и и Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания.

По време на пресконференцията бяха представени основните събития, включени в програмата на Шестия европейски форум за социално предприемачество, който се предстоеше да бъде открит на 30 март в Пловдив.

Елка Тодорова, председател на УС на Националната федерация на работодателите на инвалиди, посочи, че съгласно Националния план за действие по заетостта през настоящата 2017 г. са предвидени едва 30 нови договора за разкриване на работни места от обичайни работодатели за хора с трайни увреждания (т.нар. субсидирани работни места) по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания за над 260 общини в страната. Представи данни за средномесечния брой работили лица по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания към Агенцията по заетостта през последните 5 години за да се види драстичния спад на мерките заложени в НПДЗ през 2017 г.

Същевременно специализираните предприятия и кооперации у нас осигуряват ежегодно около 2000 несубсидирани работни места за хора с увреждания, уточни Стилиян Баласопулов.

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания - Минчо Коралски представи логото за идентифицирането на стоките и услугите, произведени от социални и специализирани предприятия. С името на знака „Произведено в България от хора с увреждания“, всеки потребител ще знае, че подпомага социалната и трудова реализация на хората с увреждания.

 „От 5 години в изложението участват и услугите. В Центровете, в Защитените жилища има насоки да се акцентира върху арт и трудовата терапия при работа с хора с тежки увреждания. Това дава много добри резултати и възможност на по-късен етап да се включат в защитена заетост. За съжаление на този етап подобна заетост липсва, но вярвам, че в близките години това ще се случи.“, каза Веска Събева. Тя допълни, че Европейският форум за социално предприемачество е единственото място в момента, където могат да се покажат и успехите от труда и таланта на хора с много тежки увреждания.

Медиите отбелязаха, че този панаир се очаква да даде ясно послание за Европейския съюз, че хората в неравностойно положение трябва да бъдат подкрепени още по-решително в бъдеще, а основната задача пред обществото е да се бори срещу дискриминацията спрямо тези хора и да се използва енергията и целият социален потенциал на социалните предприятия.