Политики за заетост на хората с увреждания

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност да се възлагат и на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

В новия списък са включени едва 103 стоки. Сред тях са работно облекло, якета за предпазване от вятър, непромокаеми дрехи, дамски и мъжки костюми, спални чували, големи контейнери, кашони и др.

Обхватът на новия списък е значително ограничен в сравнение с този на предишния. Редуцирането е направено на база анализ на капацитетните възможности на специализираните предприятия и влияението върху пазарната конкуренция.

Въпреки многобройните становища в работна група по изготвяне на списъка, изготвени от национално представителните организации на и за хора с увреждания, въпреки изказаните аргументи против редуцирането на списъка по време на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на 22.06.2016 г., въпреки широкото обществено обсъждане предоставено от Министерство на труда и социалната политика за мнения и допълнения, новият списък е факт и е изцяло против интересите на специализираните предприятия и кооперации работещи извън шивашкия сектор. Основно са ограничени възможностите за запазени обществени поръчки на специализирани предприятия и кооперации в сектора на услугите.

Решението на Министерския съвет и Списаъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП може да видите тук:  http://zopplus.com/wp-content/uploads/2016/07/RMS591.pdf