Политики за заетост на хората с увреждания

Семинар „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания”

19.04.2016

Председателят на НФРИ участва в първия семинар на Българска съдийска асоциация на тема „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ на 2 април 2016 г. в гр.Пловдив.

Основните теми, които бяха засегнати от лекторите в семинара Карлос Алфонсо Казанова, съдия в Кралство Испания и Анета Генова, адвокат в Софийска адвокатска колегия, бяха Защитата на човешките права, съгласно европейското законодателство, задължения на държавите-членки на ЕС, Вътрешна законодателна уредба в РБългария, Правна рамка за защитата на човешките права по отношение на хората с увреждания в международен, европейски и вътрешно-държавен план.