Политики за заетост на хората с увреждания

Семинар „Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика в България“

19.04.2016

На 30 март т.г. в Експо център „Флора Бургас”, гр.Бургас се проведе семинар „Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика в България, организиран от Фондация „Солидарно общество”. Участие в семинара взеха Г.Пирински – член на Европейския парламент, Васил Асенов – държавен експерт в МТСП, Иван Карагьозов – Център за психологически изследвания, местни власти, представители на неправителствени организации и медии.

Е.Тодорова – председател на НФРИ представи темата „Социалната икономика в България – състояние и перспективи за развитие”.

Беше представен моделът на социалната икономика като част от реалната икономика, както и от гражданското общество. След проведената дискусия участниците в семинара се обединиха около предложенията – местната власт