Политики за заетост на хората с увреждания

Кръгла маса „Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България“

19.04.2016

На 28 март в Народното събрание на Р България се проведе кръгла маса - дискусионен форум на тема „Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България“. На срещата участваха народни представители, представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хора с увреждания, национално представителни организации на и за хора с увреждания, включително и НФРИ. Дискусията беше открита от д-р Султанка Петрова, народен представител от 43-то Народно събрание. Обсъжданията включваха теми за достъпната архитектурна среда, експертизата за работоспособността и медицинската експертиза и заетостта на хората с увреждания.   Председателят на НФРИ Е.Тодорова представи темата: „Особености и проблеми при достъпа до заетост на хората с увреждания”. В рамките на дискусията бяха изказани широк кръг от мнения и предложения за по-активна и ускорена работа на всички държавни, местни органи и институции, имащи отношение по тези теми и проблеми. Успоредно със споделените добри решения, като цяло стоеше цялостната неудовлетвореност от ефективността на формите и средствата за подкрепа на хората с увреждания в България през последните години.