Политики за заетост на хората с увреждания

Професията „Консултант по подкрепена заетост“ вече съществува в България

15.03.2016

Благодарение на усилията на българските партньори по проекта COACH@WORK и по-специално на НАПОО и НФРИ, професията „Консултант по подкрепена заетост“ бе включена в Националната класификация на професиите и длъжностите. Това дава възможност на българските работодатели да назначават такива специалисти на съответната работна позиция. Според Националната квалификационна рамка професията е с 3-то ниво на квалификация.