Политики за заетост на хората с увреждания

Новата оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ осигурява 102 млн. евро финансови гаранции за бизнеса

15.03.2016

Новата оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни фирми в страната. Споразумението по нея бе подписано от министър Лукарски, от главния директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Валтер Дефа, от изпълнителния директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт и от директора на Дирекция „Централна и Южна Европа“ на ЕИБ Флавия Паланца. Новата програма предвижда предоставяне на финансов ресурс в размер на 102 милиона евро от ЕК и Европейския фонд за регионално развитие, които ще се предоставят изцяло от ЕС, без съфинансиране от българска страна. По нея, чрез финансови посредници, ще бъдат предоставяни гаранции за кредитиране на малки и средни предприятия, което ще намали високите изисквания за обезпечения по заеми и ще облекчи съществено предприемачите в набавянето на свеж финансов ресурс за дейността им. Програмата дава по-високи гаранции чрез ЕИБ и ЕИФ в сравнение с предишните подобни финансови инструменти. Предстои Народното събрание да ратифицира това споразумение, за да може още в началото на есента малките и средни предприятия в България да имат достъп до този капитал. Очаква се повече от 3000 български малки и средни предприятия да се възползват от инициативата при преференциални условия, защото основната цел на тази инициатива е да се предостави по-лесен достъп до капитал на МСП през финансови посредници, особено на предприятия с по-рисков профил, за които финансовите гаранции не се намират лесно.

След ратифицирането от НС предстои и избор на финансови посредници.