Политики за заетост на хората с увреждания

500 информационни центъра информират гражданите в Европа

02.04.2013

Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа

 

Информационните центрове Europe Direct разясняват правата на гражданите. Новите центрове бяха избрани от Европейската комисия за срок от пет години въз основа на открит конкурс. Спечелилите кандидати, съфинансирани от Европейската комисия, вече могат да използват етикета „Информационен център Europe Direct“. Повечето центрове са управлявани от регионални или местни органи, асоциации или търговски камари.

 

Четири различни услуги са достъпни за хората в рамките на Europe Direct. Всички те служат на гражданите и всички са безплатни.