Политики за заетост на хората с увреждания

Европейски акт на достъпност - 10 стоки и услуги ще бъдат гарантирано достъпни за хората с увреждания

20.01.2016

Десет стоки и услуги трябва да станат достъпни за хората с увреждания и пенсионерите, според проект за европейска директива, предложена от Европейската комисия. Европейският акт за достъпността определя общи изисквания към интерфейса на банкомати и банкови услуги, компютри, операционни системи, смартфони, телефони и телевизионно оборудване, телефонни и аудиовизуални услуги, както и към услугите, предлагани от въздушния, жп, автобусния и морския пътнически транспорт, машините за продажба на билети и чек-ин, електронните книги и електронната търговия. Всички те трябва да предлагат алтернатива на вербалната и визуална комуникация, възможност за увеличение и настройка на контраста или за регулиране на звука. Интернет страниците на подбраните услуги ще трябва да са приспособени към нуждите на хората с увреждания или да позволяват те да коригират функционалностите. В резултат хората с увреждания ще се ползват от по-голямо предлагане на достъпни стоки и услуги на по-конкурентни цени. Подобреното предлагане може да е от полза и за по- възрастните граждани с подобни нужди за достъпност, както и за други хора, пострадали от злополука, страдащи от временно заболяване или от проблеми със слуха или зрението Това ще им позволи по-активно да участват в обществото, включително в образованието и заетостта, и ще доведе до по-голяма самостоятелност и възможности за мобилност, предполага европейският законодател. Общите изисквания за достъпност ще се прилагат и при обявяването на обществени поръчки по проекти, използващи европейско финансиране. Европейският акт за достъпност ще улесни малките производители и доставчици на услуги, като им позволи да изнасят своите продукти и услуги, които отговарят на изискванията на ЕС, без да е необходимо да ги приспособяват към различни национални правила. По изчисления на ЕК около 80 милиона души в ЕС са засегнати от различна степен на увреждане. Поради застаряването на населението този дял се очаква да нарасне до 120 млн. души до 2020 г. Предстои разглеждането на предложението в Европейския парламент и Съвета на Европа.