Политики за заетост на хората с увреждания

Правителството одобри разпределението на спешния пакет от социални мерки

02.04.2013

 

На редовното си заседание на 03.04.2013 г. правителството одобри предложеното от тристранния съвет разпределение на 41 млн. лева, които бяха осигурени за спешни социални мерки сред най-уязвимите групи. Финансирането по пера остава 75% за заетост и 25% за еднократни социални помощи с цел да се осигури работа на 15 930 души, като приоритетни ще бъдат младите хора до 29 години, безработни с трайни увреждания и с малки деца, дълготрайно незаетите. 

 

Най-много средства - 12.4 млн. лв. - по перото за подпомагане на заетостта са за националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", която е насочена към обезкуражените и дългосрочно незаетите. С тези пари общо 7500 безработни ще имат субсидирана заетост за шест месеца при 6-часов работен ден. По програма "Нова възможност за заетост" с допълнителен ресурс от 4.3 млн. лв. ще бъде осигурени работни места за 2000 съкратени. На микропредприятата ще се отпускат средства за първите им пет разкрити работни места, като предвидения бюджет за това е 231 000 лв.

 

За националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са осигурени допълнително 1.8 млн. лв., с които ще бъдат наети 600 човека. Още 200 души с увреждания ще получат шанс за работа в частния сектор с финансиране от около половин милион лева по мерки по закона за насърчаване на заетостта. По програмата "Асистенти на хора с увреждания" пък се отпускат 1.2 млн. лева, с които ще бъдат наети нови 650 лични асистенти в страната.