Политики за заетост на хората с увреждания

Съвместни действия между национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с публикации в медиите за намаляване на инвалидните пенсии на работещите хора с увреждания

29.12.2015

Инвалидната пенсия на хората, които работят, да се намалява наполовина, според  анализът на ТЕЛК и инвалидните пенсии, възложен от вицепремиера Меглена Кунева. Съгласно анализа ограничението за получаване на пълния размер на пенсията трябва да важи за хората, които след инвалидизирането са продължили да работят същата професия.

Подобно предложение обаче противоречи на решение на Конституционния съд от 1997 г., според което не може да се ограничава правото на пенсионерите да получават едновременно пълна пенсия и заплата по трудов договор.

Като компенсация за намалената пенсия се предлага заплатата на пенсионера да се облага с по-ниска ставка или да се освободи от данък. Друга идея е пенсия за инвалидност поради общо заболяване да се отпуска само на хора, които имат най-малко 3 години действителен осигурителен стаж. Предлага се още намалената работоспособност, от която зависи размерът на пенсията, да се определя не спрямо състоянието на човек без увреждане, както е сега, а според това доколко увреждането позволява на човек да работи дадена професия.

ТЕЛК трябва да оценява вида и степента на увреждане според анализа, след което втора комисия да определя какво може да работи човек и каква пенсия и социални услуги да получава. В доклада се цитират данни на НОИ, че в периода 2000-2014 г. разходите за пенсии за инвалидност се увеличават над 6,5 пъти - от 244 млн. лв. на 1,647 млрд. лв.  като се констатира, че нормативната уредба за ТЕЛК и инвалидните пенсии е пълна с противоречия и пропуски, които са поредпоставка за корупция.

Управителният съвет на НФРИ категорично се противопоставя срещу евентуални промени в посока отнемане наполовина на инвалидната пенсия на работещите хора с увреждания. На 17.12.2015 г. УС на НФРИ реши да подкрепи съвместни протестни действия на национално представителните организации на и за хора с увреждания, ако Правителството подкрепи подобна политика с изменения и допълнения на нормативната уредба. Организациите изпратиха до заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и до министъра на здравеопазването д-р Петър Москов писмо, че във връзка с публикации в медиите за готвени промени в Закона за здравето свързани с медицинската експертиза, настояват тези промени да бъдат внесени за разглеждане в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания. Ако не бъде спазен закона, организациите си запазват правото на протестни действия с всички законови средства.