Политики за заетост на хората с увреждания

Допълнителни средства по Националния план за действие по заетостта 2015 г.

15.09.2015

Нови 2378 лица ще бъдат включени в заетост след преразпределение на Националния план за действие по заетостта. Общата сума, пренасочена за откриване на нови работни места и включване в професионални обучения, възлиза на 2 221 930 лева.

Най-голям дял от тях – 1.1 млн.лв. ще бъдат насочени за осигуряване на заетост и квалификация на хора с трайни увреждания. Със средствата ще бъдат обхванати 545 безработни с увреждания.

Останалата сума ще бъде насочена в две посоки – към безработни в предпенсионна възраст и към безработни младежи до 29 години. С тях ще се подпомагат работодатели да немат допълнително 154 безработни лица над 50-годишна възраст на временна, сезонна или почасова работа, 125 безработни с трайни увреждания и 158 младежи. Сумата за насърчаване на младежката заетост възлиза на 136 721 лева.

За информация по всички програми и мерки за работодателите по Закона за насърчаване на заетостта – регионалните Дирекции Бюра по труда.