Политики за заетост на хората с увреждания

Протестно писмо до 43-то Народно събрание на РБългария

15.01.2015

Национално представителните организации на и за хората с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет изпратиха протестно писмо до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и до председателите на парламентарни групи на 43-то Народно събрание във връзка с гласуваното в Комисията по бюджет и финанси отнемане на 25% от социалната пенсия за инвалидност на хората с най-тежки заболявания над 71% трайно намалена рабоспособност (чл. 101 от КСО) в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2015 г.

Изпратено е и писмо до Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев за искане на национално представителните организации на и за хора с увреждания за налагане на вето на промените в чл. 101 от Кодекса за социално осигуряване, заложени в Бюджета на ДОО за 2015 г.