Политики за заетост на хората с увреждания

Създаване на парламентарна група по въпросите за уврежданията към Европарламента

15.01.2015

Президентът на Европейския форум на хората с увреждания (EDF) г-н Янис Вардакастанис е отправил призив за установяване на контакти с евродепутатите от съответната страна за подпомагане създаването на Междуведомствена комисия (група) по въпросите на уврежданията при Европейския парламент. Предстои гласуване на въпроса в Европарламента и формирането отново на такава група е приоритет за организациите-членки на EDF, тъй като Междуведомствената парламентарна група по въпросите на уврежданията играе ключова роля в Европарламента в дебатите за достъпен транспорт, заетост, достъпни обществени услуги, равнопоставеност и премахване на дискриминацията, осигуряване на широко участие на хората с увреждания в ежедневния обществен живот.

Съгласно правилата за административна структура на Европарламента, съществуването на междуведомствена комисия (група) трябва да бъде подкрепено от най-малко три политически групи в Европарламента. Във връзка с призива на президента Вардакастанис, ръководството на Националния съвет на хората с увреждания в България, чийто член е НФРИ  са направили достояние своята положителна позиция до българските евродепутати и са изразили увереност, че гласуването в Европарламента ще бъде безусловно подкрепено, а 80-те милиона хора с увреждания, обединени от Европейския форум на хората с увреждания, ще получат своята защита в европейската институция.