Политики за заетост на хората с увреждания

Кръгла маса по теми, касаещи реализацията на хора с увреждания на пазара на труда

17.12.2014

На 04 декември 2014 г  в зала „София” на BEST WESTERN PLUS City Хотел, се проведе кръгла маса по теми, касаещи наемането на хора със специфични потребности на реалния пазар на труда, организирана от Национално сдружение „Хермес”.  Представен беше и вътрешен проект «На работа» на сдружението. Проектът е собствена инициатива на сдружението и ще е постоянно действащ. Неговата цел е да предостави на хора със специални потребности по – добра професионална реализация и развитие за младежки.

Основните дейности включват:

  • атестиране на лицата;
  • провеждане на семинарни обучения за придобиване на ключови компетенции;
  • провеждане на обучение за придобиване на квалификация;
  • провеждане на мероприятия с цел създаване на контакти на лицата с потенциални работодатели.

В работата на кръглата маса взеха участие лица със специфични потребности търсещи работа, представители на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Дирекции бюра по труда Сердика и Изток, Дирекция регионална служба по заетост - София, Столична община, Национална федерация на работодателите на инвалиди, Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение, Колеж за работническо обучение към КНСБ, представители на платформата HireHivе.bg, представители на ON-ЕD – онлайн платформа за обучение и преподаване, представители на работодатели. От страна на НФРИ участие в работата на кръглата маса взе Милена Гонева.