Политики за заетост на хората с увреждания

Среща в АХУ във връзка с прилагането на помощта de minimis

15.10.2014

На 29 септември тази година председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди се срещна с ръководството на Агенцията за хората с увреждания във връзка с прилагането на правилото „де минимис” и въвеждане на определението „едно и също предприятие”

Целта на срещата беше да се търсят пътища за преодоляване на ограничението, което възниква за общинските предприятия и някои други членове на федерацията от въвеждането на определението „едно и също предприятие”.

След обсъждане на различни варианти беше решено да се върви в посока на прилагане на Общия групов регламент.

НФРИ се ангажира в оперативен порядък с експертна подкрепа да внесе мотивирано предложение за приложение на Общия групов регламент.