Политики за заетост на хората с увреждания

НФРИ се включи в консултации по доклада на Национален алианс за демократичен, устойчив и социален Европейски семестър

14.08.2014

Във връзка с работата на НФРИ в консултациите към Европейска анти-бедност мрежа, съвместно с други социални партньори – беше подготвен доклада на организациите, обединени в Националния алианс за демократичен, устойчив и социален Европейски семестър с цел подобряване на семестъра на национално и на европейско ниво. По инициатива на Европейска анти-бедност мрежа в партньорство с множество европейски организации, България е една от трите пилотни страни (другите са Дания и Ирландия), в която беше изграден „Национален алианс за демократичен, социален и устойчив семестър”. Общата цел на Алианса е да подкрепи напредъка към по-демократична, социална и устойчива стратегия на Европейския съюз  чрез преглед и формулиране на общи препоръки към Националната програма за реформи (НПР), Специфичните препоръки на ЕК за страната (CSR) и на Годишния обзор на растежа (AGS).