Новини

Конференция за малки и средни предприятия за прилагане на финансовите инструменти по JEREMIE

15.10.2013

Събитието ще се проведе на 24.10.2013 г. от 9.30 часа в  ”Новотел София”

Участие в конференцията ще вземат собственици и управители на малкия и среден бизнес, основно в областта на производството, технологиите, стартиращи предприемачи, представители на финансовия сектор.

Основни акценти:

• С какво е уникална инициативата JEREMIE в Европа и у нас?

• Добри практики при усвояване на дълговите инструменти по JEREMIE: банкови гаранции и финансиране чрез поделяне на риска

• Стартиране на нов бизнес: мисията възможна

• Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в България: Фонд за рисков капитал

За повече информация и регистрации: www.jeremie.mysuccess.bg

 

 

П Р О Г Р А М А

 

09:00 – 09:30 

Регистрация и кафе

09:30 – 09:45 

Добре дошли – Ева Любомирова, издател, сп. ENTERPRISE

09:45 – 10:15 

С какво е уникална инициативата JEREMIE в Европа и у нас? – представяне на JEREMIE от представител на ЕИФ в България

10:15 – 11:00

Кредитиране по JEREMIE от Банка ДСК”- бенефициенти – управители на МСП (бенефициенти по различните инструменти), участие на  г-жа Анастасия Чорбаджиева, Директор Дирекция Проектно и структурирано финансиране, Банка ДСК

11:00 – 11:30

Дискусионен панел 1: Добри практики при усвояване на дълговите инструменти по JEREMIE: банкови гаранции и финансиране чрез поделяне на риска. Участници: Представител на ЕИФ, г-н Николай Коцев, Ръководител проект корпоративно банкиране, дирекция "Малък и среден бизнес", Банка ОББ, работещи по кредитните линии (по 1 на инструмент.Модератор: доказан бизнес консултант или финансов експерт.

11:30 – 11:45

Кафе пауза

11:45 – 12:30

 Дискусиионен панел 2: Стартиране на нов бизнес: мисията възможна. Участници:представители на двата фонд-мениджъра Eleven и LauncHUB, 2ма стартиращи предприемачи, подкрепени от 2та фонда. Модератор: г-н Николай Ярмов, Изпълнителен директор на CEED България

12:30 – 13:00

 Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в България: Фонд за рисков капитал: Участник: представител на фонд мениджъра NEVEQ Capital Partners;

13:00 – 13:30

Предизвикателствата и възможностите на дяловото финансиране в България:Мецанин фонд. Участник: представител на управляващите дружества  Mezzanine Management и Rosslyn Capital.

13:30 – 13:40

Въпроси и отговори

13:40 – 14:40

Закриване на семинара и коктейл