Новини

Безплатно приложение за Вшия смартфон към Европейската здравноосигурителна карта

09.08.2013

Най-новите данни показват, че над 190 милиона души притежават Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която им позволява да получат здравно обслужване за спешни случаи и така ползват безпроблемно здравни услуги, когато пътуват в рамките на Европейския съюз, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия.
Притежателите на ЕЗОК  имат право да получат спешно лечение в системата на общественото здравеопазване  на приемащата страна при същите условия  и  същата цена,   както и гражданите на приемащата  държава.

Картата се издава безплатно от националния доставчик на здравно осигуряване в страната по произход и не може да се използва за покриване на планирано лечение в друга държава.

Изработено е безплатно приложение към ЕЗОК, което може да качите на вашия смартфон  с информация на 24 езика  за спешни телефонни номера, разходи  и видове лечения, които се покриват и за това  как да  кандидатствате за възстановяване на вашите разходи и към  кого да се обърнете в случай, че сте загубили вашата карта.

Приложението обхваща 27 страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Приложението не замества картата.

Изтеглете приложението: European Health Card application