Новини

Онлайн среща на 27.04.2023 г. с представители от Европейския форум за хората с увреждания на която беше представен 7-ия доклад за правото на труд на хората с увреждания

04.05.2023

На 27.04.2023 г. Европейският форум за хората с увреждания организира онлайн среща на която беше представен 7-ия доклад за правото на труд на хората с увреждания. Участие от страна на НФРИ взе председателят Е.Тодорова.

Седмото издание на Доклада за човешките права на Европейския форум за хората с увреждания се фокусира върху правото на труд на хората с увреждания.

 

За много хора с увреждания намирането и поддържането на качествена работа остава голямо предизвикателство. Година след година, десетилетие след десетилетие данните показват колко по-трудно е за хората с увреждания да влязат и да останат на пазара на труда.

В това издание са анализирани най-новите данни за заетостта на хората с увреждания в Европейския съюз. ЕДФ изследва основните пречки пред заетостта, сравняват се реалностите в различните държави-членки на ЕС и личния опит на хората с увреждания в цяла Европа.