Новини

НС гласува промени в Закона за хората с увреждания

06.02.2023

Парламентът прие окончателно промените в Закона за хората с увреждания, свързани с проблеми при процеса на преосвидетелстване от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Те бяха внесени от ГЕРБ-СДС по предложение на омбудсмана проф. Диана Ковачева. Промените в Закона за хората с увреждания предвиждат тези български граждани да упражняват правата си по време на преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза. Целта е да се преодолеят последствията от забавянето от нормативно определения тримесечен срок за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК. 

Възстановяват се инвалидите пенсии, личните пенсии и финансовата подкрепа за хората, които са със забавено преосвидетелстване от ТЕЛК, но са подали документи за това в срок. Те ще продължат да имат право и на лични асистенти.

Заложeн е и срок, в който трябва да бъдат издавани ТЕЛК решенията – до един месец след изтичането на старите. В противен случай ще се считат за просрочени и за да бъдат осигурени социалните плащания, Регионалните здравни инспекции трябва да подават информация до НОИ, НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, НАП, работодателите или общините.

Хората, на които е определена намалена работоспособност, вид и степен на увреждане и съответно – по-ниска помощ, няма да възстановяват средствата, които са получили до издаването на новото си решение.

С промените в Закона за хората с увреждания се решават дългогодишни проблеми при забавяне на преосвидетелстване на хората с увреждания и лишаване от ползване на правата им, не по тяхна вина.

Въвежда се задължение Регионалната здравна инспекция да уведомява служебно хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение (ЕР) срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.  

Срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението - декларация в Регионалната картотека на медицинската експертиза или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.

Когато хората са подали заявление за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени вида и степента на увреждане, се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново. 

Подкрепата ще се прекратява, когато след редовно призоваване за преосвидетелстване лицата не са се явили на преглед в ТЕЛК.  

Заварените случаи към влизането в сила на ЗХУ също са обхванати и ще продължат да получават пенсиите си и всички видове подкрепа. 

Пенсиите, правата и видовете подкрепа ще се възобновят служебно на лицата, които са подали заявление за преосвидетелстване до влизане в сила на Закона и има забавяне на медицинската експертиза.

Отстранява се и  една несправедливост за хората с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност или за гражданска инвалидност или наследствена пенсия. Промените в ЗХУ предвиждат освен хората, които получават социална пенсия за инвалидност, и тези лица да получават месечна финансова подкрепа в размер на 57 на сто от линията на бедност.