Новини

Проучване на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

06.02.2023

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ стартира проучване за събиране на обещаващи практики за наемане на работа на хора с увреждания чрез инициативи за обществени поръчки/закупуване на стоки от предприятията за хора с увреждания.

Проектът - CO-RESP - ще лансира трансевропейска публикация, подчертаваща най-добрите практики в Европа по тази тема.

Анкетата е кратка и може да се отговори на въпросите от нея на български език. 

Крайният срок е 3 март 2023 г.

          Анкетата е достъпна тук: https://www.easpd.eu/news-detail/the-co-resp-project-needs-you-survey-on-employment-and-public-procurement/