Новини

Агенцията за хората с увреждания проведе заключителна конференция на 8 август за разработената систе

09.08.2013

Заключителна конференция се организира от Агенцията за хората с увреждания /АХУ/  и се проведе на 8 август 2013 г. Събитието ще започне в 09:30 часа в Гранд хотел „София“.

Експерти представиха разработените системи по проект „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България”, изпълняван от АХУ. Стойността на проекта е 1 859 999 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Председателят на федерацията заедно с други свои колеги от национално представените организации на и за хора с увреждания взеха участие в представянето.

С проекта се укрепва капацитета на АХУ да анализира и координира изпълнението на държавната политика за социално включване и интеграция на хората с увреждания.