Новини

Публикуван е доклада за социалното въздействие на D-WISE

21.10.2022

Докладът за социално въздействие за 2022 г. на мрежата DWISEnetwork, чийто член е НФРИ, изследва съществуващата литература, както и работата на членовете на мрежата, за да предложи нови показатели за измерване на социалното въздействие от социалната икономика.

Той приключи през септември 2022 г. след повече от година работа и процес на консултация с членовете на организациите-членки на мрежата D-WISE от цяла Европа. Докладът беше обсъден и представен на среща на високо ниво, организирана от Мрежата на 27 септември 2022 г., с лектори от Дирекцията по заетостта на Европейската комисия, Европейския форум за хората с увреждания и Европейската платформа за рехабилитация, както и мрежата D-WISE членове и съдружници.

Методологията, приложена за получаване на резултатите от изследването, включва както изследователска, така и теоретична основа, която произтича от член 27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD). Този раздел също очертава методите за изследване и събиране на данни, чрез съществуващи индикатори, измерващи въздействието на D-WISE, индикатори, свързани с правата на хората с увреждания и трудовите права, както и индикатори за въздействие на участниците в социалната икономика. Докладът също така събра данни чрез проучване на членовете на мрежата D-WISE, проведено през 2021-2022 г. 

Докладът включва конкретно предложение с 18 индикатора в 7 тематични области за това как да се измери въздействието. Тези тематични области са: (1) социално включване на лицата, които се възползват от тези програми, (2) достъп до работа и заетост, (3) условия на труд, (4) доходи и приходи, (5) образование и обучение, (6) връзка със системите за социална защита и (7) ИКТ умения.

Измерването на въздействието може да помогне да се оправдае както финансовата подкрепа от правителствата, така и реалността на социалното въздействие, което генерира създаването на работни места.