Новини

Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

25.06.2022

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив, палата 11, се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, НС на ТПК и организационен комитет в който участва Националната федерация на работодателите на инвалиди.

Десетото издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарната икономика, под наслов „Справедлива, адекватна и трансформираща икономика“, се откри в Международния панаир в Пловдив от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова. Гост беше еврокомисаря по работни места и социална права г-н Никола Шмит. Той акцентира върху ролята на социалната икономика и социалните предприятия за осъществяване на плавен демографски и екологичен преход в условията на цифровизация на икономиката. „Преминахме през ковид кризата, в която стана ясно колко важна е социалната отговорност. Сега отново сме в криза, защото има война в Европа. Социалната икономика и социалните предприятия имат възможност да помогнат на бежанците да им осигурят жилища, работа“, каза той.  Никола Шмит подчерта, че кооперативите и социалните предприятия могат да са значим фактор за насърчаване на цифровата трансформация.

В проведената кръгла маса на високо равнище „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“ участваха представители на Европейската комисия и държавни институции, международни експерти, бизнес, неправителствени организации, местни власт, омбудсмана Диана Ковачева.

 В рамките на събитието бяха дискутирани теми за ролята на социалната икономика за постигане на устойчив и включващ икономически и социален растеж. Участие в тях взеха представители на български и европейски институции, специалисти от научни институции, неправителствени организации и представители на конвенционалния бизнес. Темата за социалната икономика в контекста на Европейския план за социална икономика беше част от дискутираните въпроси, както и финансирането на социалното предприемачество през следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Плана за възстановяване и устойчивост на България, които бяха представени от зам.-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев.

По време на Церемонията по връчване на традиционната награда за заслуги за развитието на европейското социално предприемачество „Стилиян Баласопулов“, председателят на НФРИ, Елка Тодорова получи признание за дългогодишните и последователни заслуги за развитието на европейското социално предприемачество.

Тя бе и говорител на експертния дискусионен форум на 21 юни 2022 г. „Социална политика, корпоративна социална отговорност и приноса на ТПК за развитие на социалната икономика в България“. В изказването си председателят на НФРИ представи модела на предприятията от социалната и солидарна икономика като възможност за устойчиво регионално развитие и трудова интеграция на хората с увреждания.

В Изложението на продукти и услуги на субектите на социалната и солидарна икономика в рамките на Европейския форум се включиха над 100 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации от страната и чужбина, включително и членове на НФРИ.

В рамките на Европейския форум за поредна година нашите членове имаха възможност да представят своята дейност.

Награда от зам.-министъра на труда и социалната политика Жулиета Върлякова, за иновативен продукт на Десетия юбилеен Европейския форум на субектите на социалната и солидарната икономика, получиха членовете на федерацията „Авис” ЕООД, Бузовград и „Лозана” ЕАД, София.