Новини

Покана от Националния алианс за социална отговорност за участие в Международна конференция и обучени

09.08.2013

Място: Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul – хотел Радисън

Езици: Турски, английски и френски

Тема на конференцията - Преодоляване на основните предизвикателства за това хората с увреждания да се възползват пълноценно от право си на работа: законодателни рамки, дискриминационни нагласи и липсата на адекватни схеми за подпомагане.

Ще бъде разгледана настоящата ситуация и бъдещите стъпки необходими за улесняване достъпа на хората с увреждания до пазарът на труда. Ще се фокусираме върху перспективите за работещите, търсене на различни подходи в насърчаване на заетостта, и върху това, как работодателите да бъдат подпомагани успешно да наемат хора с увреждания.

Темите ще бъдат дискутирани в панели, съставени от представители на всички заинтересовани страни - хора с увреждания, политици, представители на работещите и работодателите, местни власти и подкрепящи социални услуги.

В допълнение, по време на конференцията, най-добрите агенции по заетост и работодатели ще получат официална награда за успешна работа, която са осъществили за осигуряване на заетост на хора с увреждания.

 

            Цели на конференцията

            Чрез споделяне на предизвикателствата и добрите практики, конференцията цели да премахне бариерите и да стимулира заетостта на хората с увреждания.

Конференцията ще:

-          подчертае въздействието на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и правото им на работа и заетост (Art. 27)

-          насърчи обмена между работодателите, работещите, хората с увреждания и социалните услуги и ще покаже модели на добри практики, които имат доказани резултати

-          идентифицира необходимите стъпки за създаване на позитивно взаимодействие между работодатели и работещи

-          стартиране на градивните елементи за новата Декларация за заетост на EASPD.

 

      НАСО предлага пътуване и участие в международната конференция в Истанбул за 4 дни, 3 нощувки в 4-звезден хотел при следните условия:

1.    Такса за участие на човек 370 лв. при настаняване в двойна стая.

2.    Такса за участие на човек 450 лв. при единично настаняване.

3.    Таксата за участие включва: транспорт с автобус от България, гр. София и/или гр. Варна до Турция, Истанбул и обратно; транспорт от хотела, където ще се нощува до хотел Радисън, където ще се провежда конференцията; 3 нощувки в четиризвезден хотел на 3 км от хотел Радисън с включени закуски; туристическа обиколка на Истанбул с екскурзовод на български език; участие в международна конференция на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

4.    Попълване на Регистрационна форма – срок 30.08.2013 г.

5.    Превеждане на таксата за участие – срок 30.08.2013 г. на банковата сметка на името на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

БАНКОВА СМЕТКА (ЛЕВА):

Име на банката: Алианц Банк България АД

IBAN: BG05BUIN 9561 1000 1887 59

BIC: BUIN BGSF НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

6.    Изпращане на регистрационната форма и копие от платежното нареждане за платена такса в срок до 30.08.13 г. на следните електронни адреси: sofia@naso.bg и  ntc@naso.bg

7.    За членове на НАСО има възможност за осигуряване на грант за подкрепа на всяка организация:

-         При участие на 1 човек от организация – 90 лв.

-         При участие на повече от 1 човек – 150 лв.

 

            Грантовете за подкрепа ще бъдат преведени на организациите в двуседмичен срок след приключване на конференцията.

 

 

Повече информация можете да намерите на сайта на НАСО - http://www.naso.bg   

 На сайта е публикувана програмата и регистрационната форма за участие.