Новини

Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания

30.12.2021

             Трети декември е момент за оценка на извървяния път и дебат за перспективите на развитие на социалните политики за тези хора и осигуряване на условия за равнопоставеното им участие в развитието на обществото и държавата.

 

            Лидерство и участие на хората с увреждания в един приобщаващ, достъпен и устойчив свят след Ковид-19. Под това послание Организацията на обединените нации (ООН) обединява събитията в цял свят, посветени на Международния ден за хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември от 1992 г.

            Целта на инициативата е да подкрепи зачитането на техните права във всички сфери на обществения живот.  Да мотивира предприемането на по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп на хората с увреждания до трудовия пазар, до образователната и здравната система и общата архитектурна среда.

            Разширяването на заетостта на хората с увреждания винаги са били сред приоритетите за НФРИ и нейните членове като основна предпоставка за пълното включване на хората с увреждания. Въпреки пандемичната обстановка специализираните предприятия направиха нужното в максимална степен да бъде запазена заетостта на работещите  с увреждания сред смесените колективи от федерацията.

            Желаем здраве и енергия  на всички работещи от системата на НФРИ !