Новини

Обществени консултации на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

27.08.2021

            Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г. /ПКИП/

            ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програмата са предприятията с фокус върху малките и средните предприятия. Програмата е структурирана в два приоритета: Приоритет 1 „Иновации и растеж“ и Приоритет 2 „Кръгова икономика“ като всеки един от тях е насочена към справяне с предизвикателства в конкретни области, които са ключови за развитието на икономиката и по отношение на които страната следва да положи усилия.

            Проектът на програмата и презентация на програмата може да бъде намерена на https://opic.bg/news/obshchestveni-konsultatsii-na-programa-konkurentosposobnost-i-inovatsii-v-predpriyatiyata-2021-202.

 

            До 18.09.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и становища по проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) на електронен адрес: public.consultation@mi.government.bg.

            Предвидено е провеждане на обществено обсъждане на програмата и в реално време в електронна среда като допълнително ще бъде публикувана информация за датата и часа на срещата.