Новини

Изложение на предприятията и кооперации продължава до 3 - 5 декември 2019 г. в изложбената зала на ЦУМ в София

07.12.2019

На 3 декември 2019 г. в София в ЦУМ беше открито Изложението на стоки на социални предприятия и кооперации в рамките на Втория регионален форум за социално предприемачество София.

 

            От 14.00 часа, същия ден, в Българската търговско-промишлена палата се проведе Кръгла маса: „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства“, част от Втория регионален форум за социално предприемачество, София.

            Участие в кръглата маса взе председателят на федерацията и управители на специализирани предприятия, членове на НФРИ.

            Зам.-министър Петрова представи нови мерки и инициативи, развиващи цялостната рамка на политиката по социална и солидарна икономика. „В момента се разработва електронна платформа, чрез която социалните предприятия ще могат да контактуват с техни сродни фирми в Европейския съюз, да обменят добри практики и да се кооперират. Изграден е Регистър на социалните предприятия към МТСП, като е регистрирана и сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“, каза Петрова.