Новини

Кръгла маса по проблемите на заетостта на хората с увреждания

10.07.2018

На 10 юли 2018 г. в резиденция Бояна под патронажа на държавния глава Румен Радев се проведе кръгла маса на тема: Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда – предизвикателства и решения. Държавният глава се ангажира с инициативата за организиране на форума след срещата си с представители на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания в края на миналата година.

В словото си президентът заяви, че днес критерият за пълноценна интеграция е трудовата заетост и припомни статистиката на Националния осигурителния институт към месец юни тази година, според която в България има 445 000 граждани, които получават лична пенсия за трайно намалена работоспособност.

 В дискусията участваха представители на  ангажираните с проблемите на хората с увреждания страни – представители на организациите на и за хора с увреждания, на работодателските организации, на Министерството на труда и социалната политика и на Националното сдружение на общините в Република България. Председателят на НФРИ Е.Тодорова представи добрите практики на специализираните предприятия в системата на федерацията и предизвикателствата, които срещат хората в неравностойно положение и работодателите при осигуряването на заетост. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение и проф.Стати Статев, преподавател в УНСС представиха  възможностите за професионално обучение и квалификация. Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Татяна Пашинова, заместник изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България представиха мерки в  законодателството, подкрепящо процеса за интеграция на хората с увреждания на пазара на труда.

Президентът Радев пое ангажимент кръглата маса да се превърне в ежегоден форум, на който да бъде отчитан постигнатият през годината напредък във възприемането на хората с увреждания като хора с възможности на пазара на труда и да бъдат учредени годишни награди за представители на социално отговорния бизнес и за община, която е създала най-добра среда за живот и работа на хората с увреждания, предложи още президентът. Контактна група, с участието на представители на организациите на и за хората с увреждания, работодателските организации, държавните институции и НСОРБ, ще бъде създадена под егидата на президентската институция.