Новини

Бизнесът ще наема младежи при облекчени процедури с промените в Закона за насърчаване на заетостта

28.07.2013

Бизнесът няма да има ангажимент да осигури последваща заетост на младежите до 29 г., след като изтече периодът на субсидиране от бюджета.

Вече самонаети и занаятчии ще могат да наемат и обучават безработни. Досега работодателят беше длъжен да определи свой нает служител за наставник, което не позволяваше на едноличните търговци, самонаетите и занаятчиите да се възползват от мерките.

Поправките предвиждат работодателите да наемат на непълно работно време дългосрочно безработни младежи до 29 г., за да придобиват те трудови навици и умения. С други мерки се регламентира наемането на квалифицирани младежи по специалността, както и за чиракуване на ниско грамотни. Бюджетът ще заплаща на бизнеса част от възнагражденията, осигуровките, пари за наставниците, които ще се определят ежегодно с националния план за насърчаване на заетостта.

Предвиждат се и стипендии за мотивационните обучения, досега се поемаха само разходите за път и квартира на включените в тях.